Hindi makapag desisyon?

7 Araw

Hindi ka pa rin makapag desisyon tungkol sa Diyos? Hindi ka pa ba tiyak kung ano ang pinaniniwalaan mo? Gugulin mo ang mga susunod na pitong araw upang galugarin ang Biblia upang makita kung ano ang ipapahayag sa iyo ng Diyos tungkol sa Kanyang tunay na katangian. Ito ang pagkakataon upang ikaw mismo ang makabasa sa kasaysayang ito at makapag desisyon kung ano ang iyong paniniwalaan. Ang ideya patungkol sa Diyos ay masyadong mahalaga para ikaw ay hindi pa rin makapag desisyon.

Tagapaglathala

Nais naming magpasalamat sa YouVersion sa pagbibigay ng gabay na ito. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang: www.youversion.com

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 100000 ang natapos basahin