Pananampalataya sa Halip na Takot sa Pandemya

Pananampalataya sa Halip na Takot sa Pandemya

5 Araw

Sa panahong takot ang bumabalot sa puso ng marami – maging ang mga puso ng mga naniniwala kay Jesus – panahon na upang manindigan. Panahon na upang maging matapang sa ating pananampalataya, pagliwanagin ang ilaw ng pag-ibig ni Jesus sa puso ng mga taong nakapaligid sa atin. Samahan si Berni Dymet ng Christianityworks habang ibinubukas niya ang Salita ng Diyos upang pahintulutan ang Espiritu Santong hingahan ka ng tahimik na pagtitiwala.

Naglathala

Nais naming pasalamatan ang Christianityworks sa pagbahagi ng gabay na ito. Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang: https://christianityworks.com/

Tungkol sa Naglathala

Higit sa 100000 ang natapos basahin