Josue 18:17

Josue 18:17 ASND

Paliko agad ito pahilaga papuntang En Shemesh, hanggang sa Gelilot na nakaharap sa Daang Paahon ng Adumim. Pagkatapos, pababa ito sa Bato ni Bohan na anak ni Reuben
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi