Efeso 4:20

Efeso 4:20 ASND

Ngunit hindi ganyan ang natutunan nʼyo tungkol kay Cristo.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi