Gawa 17:9

Gawa 17:9 ASND

Bago nila pinakawalan si Jason at ang kanyang mga kasama, pinagpiyansa muna sila.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi