Gawa 17:29

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Gawa 17:29