Gawa 17:25

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Gawa 17:25