Gawa 16:9

Gawa 16:9 ASND

Nang gabing iyon, ipinakita ng Dios kay Pablo ang isang pangitain. Nakita niya ang isang taga-Macedonia na nakatayo at nagmamakaawa sa kanya. Sinabi ng tao, “Tumawid ka rito sa Macedonia at tulungan kami.”
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi