1 Juan 4:5

1 Juan 4:5 ASND

Itong mga huwad at sinungaling na propetaʼy makamundo, kaya ang mga bagay ng mundo ang kanilang itinuturo, at nakikinig sa kanila ang mga makamundo.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi