1 Juan 4:13

1 Juan 4:13 ASND

Nalalaman nating tayoʼy nasa Dios at ang Dios ay sumasaatin dahil ibinigay niya sa atin ang kanyang Espiritu.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi