Dalhin ito kahit saan

Pumili mula sa 1,200 na salin ng Biblia sa 900 iba't-ibang wika sa computer, telepono, o tablet -- may kasamang mga audio Bible din.

Tingnan ang mga Salin ng Biblia

Gawing iyo ang Biblia

I-highlight o Tandaan ang mga paboritong taludtod, gumawa ng verse images na maibabahagi, at maipapadala sa publiko o bilang pribadong Tala sa mga sipi ng Biblia.

Gumawa ng Libreng Account

I-install ang App

Ang Bible App ay libre, walang patalastas at in-app purchases. Na-install na ito sa iba't-ibang aparato (sa kasalukuyan):

I-download ang Libreng Bible App

Libreng Babasahin at Devotionals

Ang mga Babasahin ay makatutulong sa iyong makilahok sa Salita ng Diyos araw-araw, paunti-unti.


Magbasa, Makinig, Manuod, Magbahagi

Magsimula Na