พระเยซู ลูกต้องการพระองค์

พระเยซู ลูกต้องการพระองค์

2 วัน

ลึกๆ แล้ว คุณรู้สึกว่าคุณต้องการพระเยซูไหม? แผนสำหรับอธิษฐานสองวันนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างเวลาที่คุณใช้ตามลำพังกับพระองค์ และช่วยให้คุณร้องหาพระองค์ได้ และสามารถใช้เป็นแผนอธิษฐานร่วมกัน ในส่วนที่ 8 ของชุด "พระเยซู ลูกต้องการพระองค์" โดยพันธกิจธิสเซิลเบนด์

ผู้เผยแพร่

เราขอขอบคุณพันธกิจ thistlebend สำหรับการจัดเตรียมแผนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.thistlebendministries.org

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 750000 คนที่อ่านจบแล้ว