2 เธสะโลนิกา

2 เธสะโลนิกา

6 วัน

“จงยึดมั่นในศรัทธา!” เป็นการท้าทายจดหมายฉบับที่สองถึงชาวเธสะโลนิกาที่เตือนเราว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาหาเรา เดินทางทุกวันผ่าน 2 เธสะโลนิกาในขณะที่คุณฟังการศึกษาด้วยเสียงและอ่านข้อที่เลือกจากพระวจนะของพระเจ้า

เราขอขอบคุณ Thru the Bible ที่ให้แผนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ https://ttb.org

เกี่ยวกับสำนักพิมพ์

YouVersion ใช้คุกกี้สำหรับการปรับแต่งการใช้งาน และประสบการณ์ของคุณ การที่คุณได้ใช้เว็บไซต์ของเรา ถือเป็นการที่คุณยอมรับวัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้ ซึ่งมีคำอธิบายอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา