กิจการ

กิจการ

35 วัน

พระราชกิจของพระเยซูเริ่มต้นในข่าวประเสริฐ บัดนี้ดำเนินต่อไปผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ ในขณะที่คริสตจักรได้รับการปลูกฝังและเติบโตไปทั่วโลก เดินทางทุกวันผ่านกิจการในขณะที่คุณฟังการศึกษาด้วยเสียงและอ่านข้อที่เลือกจากพระวจนะของพระเจ้า

เราขอขอบคุณ Thru the Bible สำหรับการจัดทำแผนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม: https://ttb.org/

เกี่ยวกับสำนักพิมพ์

YouVersion ใช้คุกกี้สำหรับการปรับแต่งการใช้งาน และประสบการณ์ของคุณ การที่คุณได้ใช้เว็บไซต์ของเรา ถือเป็นการที่คุณยอมรับวัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้ ซึ่งมีคำอธิบายอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา