การให้อภัยเปลี่ยนตัวคุณ

การให้อภัยเปลี่ยนตัวคุณ

คุณได้รับการยกโทษผ่านพระเยซู และพระเยซูมีความปรองดองกับคุณ ดึงให้คุณเข้าใกล้ และทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณยังเป็นผู้ติดตามและเป็นสหายของพระองค์ การที่รู้ว่าคุณได้รับการยกโทษจะช่วยให้คุณยกโทษให้กับคนทั้งหลายที่ทำผิดกับคุณ

เราขอขอบคุณ Time of Grace Ministry สำหรับการจัดทำแผนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม: https://timeofgrace.org/welcome-to-time-of-grace/?togipsrc=youversion&togpreselect=1-2

YouVersion ใช้คุกกี้สำหรับการปรับแต่งการใช้งาน และประสบการณ์ของคุณ การที่คุณได้ใช้เว็บไซต์ของเรา ถือเป็นการที่คุณยอมรับวัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้ ซึ่งมีคำอธิบายอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา