พระเจ้ารักผู้ที่ให้ด้วยความปิติยินดี

พระเจ้ารักผู้ที่ให้ด้วยความปิติยินดี

3 วัน

การให้เวลาและเงินของเรานั้นเป็นหนึ่งในส่วนที่ยากที่สุดของชีวิตชาวคริสเตียน มันจำเป็นต้องใช้แรงจูงใจที่พระเจ้ามอบให้

ผู้เผยแพร่

https://timeofgrace.org/welcome-to-time-of-grace/?togipsrc=youversion&togpreselect=1-2

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่