YouVersion

แอพพระคัมภีร์ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีโฆษณาและไม่มีการซื้อในแอป รับแอป

รักแท้คืออะไร ?

รักแท้คืออะไร ?

ทุกคนต้องการรู้ว่า แท้จริงแล้วความรักคืออะไร แต่มีเพียงไม่กี่คนที่พยายามหาคำตอบจากพระคัมภีร์ว่าได้กล่าวเกี่ยวกับความรักไว้อย่างไร ความรักเป็นหนึ่งในแก่นสำคัญของพระคัมภีร์และถือว่าเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่สุดในชีวิตคริสเตียน แผนการอ่านจากพันธกิจ Thistlebend ได้ค้นหาความหมายของความรักจากพระคัมภีร์และแสดงวิธีที่จะรักพระเจ้าและรักผู้อื่นให้มากกว่ายิ่งกว่าเดิม

เราขอขอบคุณพันธกิจ thistlebend สำหรับการจัดเตรียมแผนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.thistlebendministries.org
About The Publisher