พระเจ้าคือความรัก

พระเจ้าคือความรัก

4 วัน

พระเจ้ารักคุณ เพราะว่าพระเยซู คือพระเจ้าแห่งความรัก ผู้ที่ทรงรักคุณก่อน

ผู้เผยแพร่

ขอขอบคุณ Time of Grace Ministry ที่จัดทำแผนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม: https://timeofgrace.org/welcome-to-time-of-grace/?togipsrc=youversion&togpreselect=1-2

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่