สมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ

สมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ

3 วัน

แผนการอ่านนี้จะย้ำเตือนคุณว่าพระเยซูนั้นเป็นสมบัติล้ำค่าที่ยั่งยืนของคุณ

ผู้เผยแพร่

ขอขอบคุณ Time of Grace Ministry ที่จัดทำแผนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม: https://timeofgrace.org/welcome-to-time-of-grace/?togipsrc=youversion&togpreselect=1-2

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่