เราจะอยู่กับเจ้า

เราจะอยู่กับเจ้า

5 วัน

บทความนี้ถูกเขียนเพื่อขยายความพระธรรมบทแรกในหนังสือของโยชูวา(โจชัว) และความหวัง กําลังใจ และบทเรียนที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสอนโยชูวา(โจชัว)และเราในวันนี้

ผู้เผยแพร่

ขอขอบคุณ Time of Grace Ministry ที่จัดทำแผนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม: https://timeofgrace.org/welcome-to-time-of-grace/?togipsrc=youversion&togpreselect=1-2

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 1000 คนที่อ่านจบแล้ว