พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์

พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์

4 วัน

พระเยซูเชื้อเชิญให้เราอธิษฐานต่อพระบิดาบนสวรรค์ แผนการอ่านนี้จะทำให้คุณเห็นพระพรอันน่าอัศจรรย์ที่อยู่ในวลีสั้น ๆ อันนั้น

ผู้เผยแพร่

ขอขอบคุณ Time of Grace Ministry ที่จัดทำแผนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม: https://timeofgrace.org/welcome-to-time-of-grace/?togipsrc=youversion&togpreselect=1-2

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่