เทศกาลอีสเตอร์คืออะไรกันนะ?

เทศกาลอีสเตอร์คืออะไรกันนะ?

6 วัน

กาลครั้งหนึ่ง ชายผู้หนึ่งได้พยากรณ์ถึงการตายของตนเอง เขายังได้พยากรณ์ว่าเขาจะตายเป็นเวลาสามวัน และเขาก็พยากรณ์ได้ถูกต้อง การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูและการฟื้นคืนพระชนม์เป็นความจริงอันน่ามหัศจรรย์ของเทศกาลอีสเตอร์ ชาวคริสเตียนยังคงเฉลิมฉลองวันนี้อยู่ แต่ทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับตัวคุณ แผนการอ่านนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงความลี้ลับและความงดงามของเทศกาลอีสเตอร์!

ผู้เผยแพร่

เราขอขอบคุณ Life.Church สำหรับการแบ่งปันแผนการอ่านนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: https://www.life.church/

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 7500 คนที่อ่านจบแล้ว