YouVersion Prayer

แอพอธิษฐานประจำวันของคุณ

สนทนาอย่างสัตย์ซื่อกับพระเจ้า ในชุมชน

เพิ่มคำอธิษฐานลงในรายการคำอธิษฐานของคุณ

เก็บคำอธิษฐานของคุณไว้เป็นส่วนตัว หรือชวนเพื่อน ๆ มาอธิษฐานกับคุณ

ตั้งเตือนให้อธิษฐาน และให้แอปช่วยคุณเสริมสร้างการอธิษฐานให้เป็นนิสัย