โรม 1:3

โรม 1:3 THSV11

ข่าวประเสริฐนั้นเกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์ ผู้ทรงบังเกิดมาโดยสืบเชื้อสายจากดาวิดทางฝ่ายเนื้อหนัง
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน