โรม 1:10

โรม 1:10 THSV11

ข้าพเจ้าทูลขอว่า ถ้าเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าแล้ว ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาหาพวกท่านในที่สุด
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน