กาลาเทีย 5:1

กาลาเทีย 5:1 THSV11

เพื่อเสรีภาพนั้นเองพระคริสต์จึงได้ทรงให้เราเป็นไท เพราะฉะนั้น จงตั้งมั่น และอย่าเข้าเทียมแอกของการเป็นทาสอีกเลย
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน