เอสรา 2:38

เอสรา 2:38 THSV11

พงศ์พันธุ์ปาชเฮอร์ 1,247 คน
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน