เอสรา 2:28

เอสรา 2:28 THSV11

ชาวเบธเอลและชาวอัย 223 คน
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน