ปัญญาจารย์ 11:2

ปัญญาจารย์ 11:2 THSV11

จงปันส่วนของเจ้าออกเป็นเจ็ดส่วน เออ ถึงแปดส่วนก็ดี เพราะเจ้าไม่ทราบว่า สิ่งเลวร้ายอะไรจะเกิดขึ้นบนแผ่นดินโลก
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน