กิจการ 15:21

กิจการ 15:21 THSV11

เพราะว่าตั้งแต่โบราณมา มีคนประกาศเรื่องของโมเสสในทุกเมือง และมีการอ่านเรื่องของท่านในธรรมศาลาทุกวันสะบาโต”
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน