กิจการ 15:20

กิจการ 15:20 THSV11

แต่ให้เขียนจดหมายถึงพวกเขาว่า ให้งดเว้นเสียจากสิ่งที่เป็นมลทินเนื่องด้วยรูปเคารพ จากการล่วงประเวณี จากการกินเนื้อสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และจากการกินเลือด
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน