2 เปโตร 3:17

2 เปโตร 3:17 THSV11

เพราะฉะนั้น ท่านที่รักทั้งหลาย เมื่อพวกท่านรู้เรื่องนี้ก่อนแล้ว พวกท่านก็จงระวังให้ดี เพื่อไม่ให้หลงไปตามการผิดของคนชั่ว และสูญเสียความมั่นคงของพวกท่าน
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน