เสียง

พระคัมภีร์ฉบับเสียง

ฟัง มัทธิว 1

0:00

0:00

บทที่ผ่านมาบทต่อไป

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย The Holy Bible – Thai Standard Version 2011 Copyright © 2011 Thailand Bible Society

App icon

ให้แอพพระคัมภีร์อ่านออกเสียงให้คุณฟัง

ฟังพระวจนะของพระเจ้าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน!

YouVersion ใช้คุกกี้สำหรับการปรับแต่งการใช้งาน และประสบการณ์ของคุณ การที่คุณได้ใช้เว็บไซต์ของเรา ถือเป็นการที่คุณยอมรับวัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้ ซึ่งมีคำอธิบายอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา