ใช้ได้ทุกหนแห่ง

Choose from more than 2400 Bible versions in over 1600 languages on your computer, phone, or tablet -- with many available as audio Bibles.

ดูพระคัมภีร์ฉบับต่างๆ

ทำให้เป็นพระคัมภีร์ของคุณเอง

ปาดแถบสีหรือคั่นหน้าพระคัมภีร์ที่คุณชื่นชอบ สร้างภาพประกอบพระคัมภีร์ที่คุณสามารถแบ่งปัน และสร้างบันทึกแบบสาธารณะหรือเป็นส่วนตัวจากข้อพระคำตอนต่างๆ

สร้างบัญชีผู้ใช้งาน ฟรี

ติดตั้งแอพตอนนี้เลย

แอพพระคัมภีร์นั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่มีโฆษณา และไม่มีส่วนใดในแอพที่ต้องจ่ายเงินซื้อ แอพนี้ถูกติดตั้งในอุปกรณ์มากมายๆ (ติดตั้งไปแล้วเป็นจำนวน)

ดาวน์โหลดแอพพระคัมภีร์ฟรี

แผนการอ่าน และบทใคร่ครวญประจำวัน ฟรี

แผนการอ่าน จะช่วยคุณให้เข้าถึงพระคำของพระเจ้าทุกๆ วัน ทีละเล็กละน้อย


อ่าน ฟัง รับชม แบ่งปัน

เริ่มเลย