எனக்குத் தேவையான அனைத்தும்

எனக்குத் தேவையான அனைத்தும்

3 நாட்கள்

தேவன் நமக்கு முன்பு சென்று நம்மை பின்னிருந்து பாதுகாத்திருக்கிறார். அவர் நம்முடைய யுத்தங்கள் அனைத்தையும் ஏற்கனவே கையாழ்ந்திருக்கிறார். நாம் காணக்கூடாதவைகளை சரிசெய்து இருக்கிறார். திடீர் திருப்பங்களை கண்டு அவர் அஞ்சுவதில்லை. இந்த 3 நாள் தியான பகுதி உன்னை உற்சாகப்படுத்தி தேவன் சரியான பங்கு மற்றும் சரியான அளவை உன் ஜீவியத்திற்கு கொடுக்கிறார் என்று உணர வைக்கும்.

பதிப்பாளர்

இந்த திட்டத்தை வழங்குவதற்காக ஹாலி மஃனுசன்-க்கு நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறோம். மேலும் தகவலுக்கு, செல்க: http://www.hollymagnusonco.com/

பதிப்பாளர் பற்றி

100000-க்கு மேலான நிறைவுசெய்தல்கள்