உங்கள் நேரத்தை தேவனுக்காக பயன்படுத்துவது

உங்கள் நேரத்தை தேவனுக்காக பயன்படுத்துவது

4 நாட்கள்

உங்கள் நேரத்தை தேவனுக்காக பயன்படுத்துவது பற்றி ஆர்.சி. ஸ்ப்ரௌலின் நான்கு நாள் தியானம். ஒவ்வொரு தியானமும் நீங்கள் தேவனின் பிரசனத்தில் வாழ, தேவனின் அதிகாரத்தின் கீழ் வாழ, தேவனின் மகிமைக்காக வாழ உங்களை அழைக்கிறது.

இந்த திட்டத்தை வழங்குவதற்காக Ligonier Ministries க்கு நன்றி தெரிவிக்கிறோம். மேலும் தகவல்களுக்கு, Ligonier.org/freeresource க்கு செல்லவும்.
பதிப்பாளர் பற்றி

உங்கள் அனுபவத்தைத் தனிப்பட்டதாக்க யூவெர்ஸன் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறது. எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி குக்கீகளைப் பயன்படுத்துவதை நீங்கள் ஏற்கிறீர்கள்