பைபிளை Thru — கேள் "மத்தேயு நற்செய்தி"

38 நாட்கள்

பயணம் "Thru பைபிள் " குறுகிய பயணங்கள் நீங்கள் கடவுள் வார்த்தை பற்றி கேட்க மற்றும் பற்றி அறிய, மத்தேயு நற்செய்தி இங்கே தொடங்கி.

Publisher

இந்தத் திட்டத்தை வழங்குவதற்காக நாங்கள் பைபிளைத் துதிக்க விரும்புகிறோம். மேலும் தகவலுக்கு, செல்க: http://www.ttb.org/

பதிப்பாளர் பற்றி