Zab 23:2

Zab 23:2 SUV

Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, Kando ya maji ya utulivu huniongoza.
SUV: Maandiko Matakatifu ya Mungu Yaitwayo Biblia
husisha wengine/jumuisha

Zab 23:2

husisha wengine/jumuisha

Mipango ya Masomo na ibada za bure zinazohusiana na Zab 23:2