Chapa ya Youversion
Ikoni ya Utafutaji

Masharti ya matumizi

Ilirekebishwa Aprili 2, 2020

Kama ilivyoonyeshwa kwenye sera hapa chini, toleo la lugha ya Kiingereza la sera ya faragha na Masharti ya Matumizi yatasimamia uhusiano wako na YouVersion. Wakati toleo la Kiingereza litatawala, unaweza pia kutumia zana ya kiotomatiki ya tafsiri kama Google Tafsiri kutazama hati katika lugha yako. Marekebisho yoyote zaidi ya tafsiri yatatumwa kwenye ukurasa huu.


Kukubalika kwa Masharti haya

Kwa kutumia tovuti za huduma za YouVersion, huduma na matumizi ya programu (pamoja, "YouVersion"), iwe kama mgeni au mtumiaji aliyesajiliwa, unakubaliana na unakubali kufungwa na Masharti haya. Tafadhali soma Sheria hizi kwa uangalifu kabla ya kuanza kutumia YouVersion, na vile vile sera ya faragha ya YouVersion. Ikiwa haukubaliani na Masharti haya au Sera ya faragha ya YouVersion lazima usiingie au utumie YouVersion.

Mabadiliko kwa Masharti

YouVersion inatolewa na Life.Church Operations, LLC ("Life.Church", "we" au "us"). Tunaweza kurekebisha na kuboresha Masharti haya mara kwa mara kwa hiari yetu. Mabadiliko yoyote yanaanza mara tunapochapisha. Unapoendelea kutumia YouVersion kufuatia Masharti uliyorekebishwa inamaanisha kuwa unakubaliana na mabadiliko.

Ambapo YouVersion imekupa tafsiri ya toleo la Sera ya Faragha katika Kiingereza, unakubali kwamba tafsiri hiyo imetolewa kwa manufaa yako pekee na pia kwamba toleo katika Kiingereza la Sera ya Faragha ndiyo itakayoelekeza uhusiano wako na YouVersion. Kutakapokuwa maelezo tofauti kati ya tafsiri yoyote na maelezo ya toleo la Kiingereza, basi toleo la Kiingereza litathibitisha kinachoelezewa.

Mabadiliko kwa YouVersion

Wakati tunatumai kutoa YouVersion na muonekano wake, tunayo haki ya kubadilisha au kuacha kutoa YouVersion au sehemu yoyote ya utendaji wa YouVersion bila taarifa. Hatutawajibika ikiwa kwa sababu yoyote ile au sehemu yoyote ya YouVersion haipatikani wakati wowote.

Maelezo kuhusu wewe na ufikivu wako kwa YouVersion

Maelezo yote tunayokusanya kwenye au kupitia YouVersion yanahusika na Faragha. Kwa kutumia YouVersion, unakubaliana na hatua zote zilizochukuliwa na sisi kwa kufuata sera ya faragha.

Matumizi yaliyokubaliwa na Yasiyokubaliwa

Unaweza kutumia YouVersion kulingana na Masharti haya kwa matumizi yako binafsi na yasiyo ya kibiashara au kwa matumizi ya ndani ya shirika lako la kidini lisilokuwa la faida. Haki zote ambazo hukupewa wazi wazi zimehifadhiwa na Life.Church. Unakubali kuwa hauruhusiwi na hautatumia YouVersion kama ifuatavyo:

 • kwa njia yoyote ile inayokiuka sheria za jimbo, serikali, serikali za mitaa, au za kimataifa;
 • kwa madhumuni ya kunyonya, kuwadhuru, au kujaribu kunyonya au kuwadhuru watoto kwa njia yoyote kwa kuwaweka kwenye maudhui yasiyofaa, kuuliza habari inayotambulika kibinafsi, au vinginevyo;
 • kujifanya au kujaribu kujifanya kampuni yoyote au mtu, ikiwa ni pamoja na Life.Church au mtumiaji mwingine wa YouVersion;
 • kujihusisha na tabia nyingine yoyote ambayo, kama ilivyofanywa na sisi, inaweza kuharibu Life.Church au watumiaji wa YouVersion au kuwaweka madaraka;
 • kwa njia yoyote ile inayoweza kuathiri, kuzidisha, kuharibu, au kudhoofisha YouVersion au kuingilia utumiaji wa mtu mwingine wa YouVersion;
 • tumia roboti, buibui, au wengine kifaa otomatiki, mchakato, au njia kufikia YouVersion kwa madhumuni yoyote, ikiwa ni pamoja na ufuatiliaji au kunakili yoyote ya nyenzo kwenye YouVersion;
 • kuanzisha virusi yoyote, farasi wa Trojan, minyoo, mabomu ya mantiki, au vifaa vingine vyenye nia ya kudhuru au vinavyoathirika na teknolojia;
 • kujaribu kuingia bila kibali, kuingilia, kuharibu, au kuvuruga sehemu yoyote ya YouVersion au seva yoyote, kompyuta, au kanzidata iliyounganishwa na YouVersion;
 • kushambulia YouVersion kupitia shambulio la kukataliwa huduma au kusambaza kukataliwa kwa-huduma; na
 • vinginevyo jaribio la kuingilia utendaji sahihi wa YouVersion.

Pia unakubali kuwa hautatuma, kupokea kwa kujua, kupakia, kupakua, kutumia, au kutumia tena mali ambayo:

 • ina mafundisho yoyote ambayo ni ya unajisi, ya dharau, isiyo ya adili, ya dhuluma, ya kudhalilisha, ya kukandamiza, ya dhuluma, ya kuchukiza, ya uchochezi, au yenye kudhalilisha;
 • inakuza picha za kingono au ponografia, chuki, au ubaguzi kwa msingi wowote, pamoja na ile ya msingi wa rangi, jinsia, dini, utaifa, ulemavu, mwelekeo wa kijinsia, au uzee;
 • inaingilia hati miliki, alama ya biashara, siri ya biashara, hakimiliki, au mali yoyote ya kiakili au haki zingine za mtu mwingine yeyote;
 • inakiuka haki za kisheria (pamoja na haki za utangazaji na faragha) ya wengine au zina mafundisho yanayoweza kusababisha dhima yoyote ya jamii au ya jinai chini ya sheria au kanuni zinazotumika; au;
 • hukuza shughuli zozote zisizo halali, au kutetea, kukuza, au kusaidia kitendo chochote kisicho halali;
 • inajumuisha shughuli za kibiashara au mauzo, kama mashindano, bahati nasibu, na matangazo mengine ya mauzo, kubadilishana, au matangazo; na / au
 • inatoa mtazamo kwamba masomo haya yanatoka au yameidhinishwa na Life.Church au mtu mwingine yeyote au chombo chochote, ikiwa hali sio hivyo.

Michango ya watumiaji

YouVersion ina huduma shirikishi ambazo huruhusu watumiaji kutuma, kuwasilisha, kuchapisha, kuonyesha, au kusambaza kwa watumiaji wengine au maudhui ya watu au vifaa (kwa pamoja, "Mchango wa Mtumiaji") kwenye au kupitia YouVersion. Walakini, hatuthibitishi kukagua Mchango wa Mtumiaji au nyenzo nyingine yoyote kabla ya kuchapishwa au kupitia YouVersion, na hatuwezi kuhakikisha uharaka wa kutolewa kwa vitu visivyofaa baada ya kuchapishwa. Kwa hivyo, hatuhusiki na hatua yoyote au kutochukua hatua kuhusu usafirishaji, mawasiliano, au maudhui yaliyotolewa na mtumiaji au mtu mwingine.

Michango yote ya Mtumiaji lazima izingatie Masharti haya. Kwa kutoa Mchango wowote wa Mtumiaji juu ya au kupitia YouVersion, unatupa sisi na watoa huduma wetu, na kila mmoja wao na leseni zao, warithi, na wanaokasimiwa, haki ya kutumia, kuchapisha, kurekebisha, kutekeleza, kuonyesha, kutoa leseni, kusambaza, na pengine kutoa kwa watu wengine nyenzo kama hizo ili kuwezesha YouVersion. Unawakilisha na kuthibitisha kuwa unamiliki au unadhibiti haki zote za Mchango wa Mtumiaji na una haki ya kutoa leseni hii na kwamba michango yako yote ya Mtumiaji hufanywa na itafuata Masharti haya. Hatuwajibiki au kuwajibika kwa mtu yeyote kwa maudhui au usahihi wa Mchango wowote wa Mtumiaji uliotumwa na wewe au mtumiaji mwingine yeyote wa YouVersion.

Usalama wa akaunti

YouVersion inaruhusu watumiaje wake kutengeneza akaunti ("Wanachama") ambayo inahitaji kupeana taarifa fulani kwa Life.Church. Kama unachagua ama unapewa jina la mtumiaji, neno la siri la kukutambulisha, au taarifa inayohusiana kama masharti yetu ya ulinzi, unakubali kutumia taarifa hiyo kama siri, na unakubali kutuarifu mara moja jina lako la mtumiaji, neno lako la siri la kukutambulisha au uvunjaji wowote wa ulinzi unafanyika. Tuna haki ya kulemaza jina lolote la mtumiaji, neno lolote la siri la kutambulisha, au kitu chochote cha kitambulisho, kama kilichaguliwa na wewe au kilipeanwa na sisi, kwa wakati wowote kama, kwa uamuzi wetu, ulikiuka masharti haya.

Uangalizi na usimamizi; utekelezaji wa kisheria; kufungiwa

Unakubali kuwa tuna haki ya:

 • kuchukua hatua yoyote kuhusiana na mtumiaji yeyote, akaunti ya Mwanachama, au Mchango wa Mtumiaji tunaoona ni muhimu au unafaa kwa hiari yetu ya pekee ikiwa tunaamini kuwa kuna ukiukaji wa Masharti haya, ukiukwaji wa haki za Watu wengine, tishio kwa usalama wa binafsi wa wengine, au tishio, deni, au kuumiza mahusiano mema yanayohusiana na YouVersion au Life.Church;
 • chukua hatua zinazofaa, pamoja na bila kikomo, kuhusiana na utekelezaji wa sheria na kutoa taarifa yako, kwa matumizi yoyote haramu au yasiyoruhusiwa ya YouVersion; na / au
 • kuachishwa au kufungiwa kwa muda kuingia sehemu chache au zote za YouVersion kwa sababu yoyote, ikiwa ni kwa sababu ya kukiuka masharti haya.

Bila kuweka kikomo yaliyotangulia, tuna haki ya kushirikiana kikamilifu na vyombo vya sheria au agizo la mahakama linaloomba au kutuelekeza kufichua utambulisho au taarifa nyingine ya mtu yeyote anayetuma mafundisho yoyote au kupitia YouVersion. UNAONDOA NA KUTOWADHURU LIFE.CHURCH NA WATOA LESENI WAKE NA WATOA HUDUMA WAKE NA WAFANYAKAZI WAO WOTE, MAOFISA, NA WAKURUGENZI WAO WOTE KUTOKANA NA MADAI YOYOTE YATOKANAYO NA HATUA YOYOTE KUTOKA KWA WALIOTAJWA, WAKATI AU IKIWA NI MATOKEO YA UCHUNGUZI WA KISHERIA NA HATUA YOYOTE ITAKAYOCHUKULIWA KAMA MATOKEO YA UCHUNGUZI WA AIDHA LIFE.CHURCH AU VYOMBO VYA SHERIA.

Kuamini kwako taarifa

Taarifa yoyote inayopewa kupitia YouVersion inapeanwa kama taarifa ya kijumla. Ingawa tunajaribu kwa nguvu yetu yote kupeana taarifa inayopatikana kwa YouVersion kwa lugha tofauti, tafsiri ya lugha yoyote isipokuwa Kiingereza inayopatikana kwa YouVersion inapewa na watu wengine na hatusimamii au kuwakilisha sahihi ya tafsiri hizi. Hatudhamini sahihi, ukamilifu au manufaa ya taarifa hizi. Imani yoyote unaweka kwa taarifa hizi ni kwa hasara yako.Tunakanusha kuwajibika na wajibu wowote unaotokea kwa kutegemea taarifa hizi na wewe au mgeni wowote wa YouVersion, au mtu yeyote aliyearifiwa na taarifa hizi.

Haki miliki ya usomi

YouVersion na maudhui yake, huduma, na utendaji (pamoja na kutokuwa na mipaka na taarifa yote, programu, maandishi, maonyesho, picha, video, na sauti, na muundo, uchaguzi, na mpangilio wake), vinamilikiwa na Life.Church, watoa leseni zake, au watoa huduma zingine za mafundisho hayo na wanalindwa na Marekani na hakimiliki za kimataifa, alama ya biashara, patent, siri ya biashara, na mali zingine za kitaalam au sheria za haki za wamiliki.

Nembo na ubunifu

Jina na nembo ya Youvesion, Life.Church jina na nembo, App Icon nembo, na uhusiano wa majina yote, nembo, bidhaa na huduma za majina, picha, na misemo ni chapa za na /au hakimiliki ya Life.Church. Hutakiwi kutumia alama hizi na hakimiliki bila kupata ruhusa ya maandishi ya Life.Church. Majina mengine yote, nembo, bidhaa na huduma za majina, michoro, na misemo kwenye YouVersion ni chapa za wamiliki husika.

Ukiukaji wa hakimiliki

Kama unaamini Mchango wowote wa Watumaiji wetu au taarifa zinazotolewa kwa YouVersion inakiuka hakimiliki yako au haki zozote, tafadhali wasiliana na wakala wetu rasmi kwa: (a) kutuma barua kwenda Ofisi ya Kisheria, Life.ChurchLife.Church Operations, LLC, 4600 East 2nd Street, Edmond, Oklahoma 73034; (b) piga simu kwa 405-680-5433; au (c) kutuma barua pepe kwenda legal@Life.Church. Tafadhali jua kwamba ni sera ya Life.Church kukamilisha akaunti ya watumiaji au wahalifu.

Viungo na huduma

YouVersion inaweza kutumia taarifa au viungo vya tovuti zingine au mashauri mengine yanayopewa na watu wengine. Hatuna udhibiti wa taarifa hizi au rasilimali hizi, na hatukubali wajibu wowote kwa upotevu au uharibifu wowote unaotokea na utumiaji wake. Ukiamua kutumia tovuti zingine zinazohusiana na YouVersion, unafanya hivyo kwa hasara yako na kulingana na masharti ya matumizi ya tovuti hizo. Makauli na maamuzi yaliyo kwenye vifaa hivi, na taarifa na majibu ya maswali na taariifa zingine, isipokuwa taarifa inayopewa na Life.Church, ni maamuzi na wajibu wa aliyepeana vifaa hivyo. Vifaa hivi siyo hazihusiani na maamuzi ya Life.Church. Hatuna wajibu kwako au mtu yeyote kwa taarifa au usahihi wa vifaa vinavyopeanwa na watu wengine

Mazuio ya kijiografia

Life.Church iko katika jimbo la Oklahoma nchini Marekani. Hatujinasibu kuwa maudhui ya YouVersion au maudhui yake mengine yanapatikana au yanafaa nje ya Marekani. Kuingia YouVersion inaweza kutokua halali na watu maalum au katika nchi maalum. Kama unaingia YouVersion nje ya Marekani, unafanya hivyo kwa juhudi zako mwenyewe na unawajibika mwenyewe na sheria za nchi yako.

Kanusho la dhamana

MATUMIZI YAKO YA YOUVERSION, YALIYOMO NA HUDUMA ZINGINE AU VITU VINAVYOPATIKANA KUPITIA, YOUVERSION NI KWA ATHARI BINAFSI KWANI "ZINATOLEWA KAMA ZILIVYO" HAZINA DHAMANA YOYOTE IKIWA KWA MAANDISHI AU VINGINEVYO. LIFE CHURCH, AMA MTU YEYOTE ANAYEHUSIANA NA LIFE CHURCH HANA DHAMANA KWA UKAMILIFU, UBORA, USAHIHI, USALAMA NA UPATIKANAJI KWENYE YOUVERSION. PASIPOKUATHIRI YALIYOSEMWA HAPO JUU, LIFE.CHURCH AU MTU YEYOTE ANAYEHUSIANA NA LIFE.CHURCH HATAWEZA KUTHIBITISHA KWAMBA YOUVERSION AU HUDUMA ZAKE ZOZOTE ZINAZOPATIKANA YOUVERSION ZITAKUWA SAHIHI, ZA KUAMINIKA, ZISIZOKUWA NA MAKOSA AU KUINGILIWA, KWAMBA MAKOSA HAYO YATASAHIHISHWA NA YOUVERSION AU SEVA INAYOTUMIWA HAINA VIRUSI AU MAUDHUI MAUMIVU AMA HUDUMA YOYOTE IPATIKANAYO YOUVERSION ITAKIDHI MAHITAJI AU MATARAJIO YAKO.

LIFE.CHURCH INAJITENGA NA DHAMANA ZA AINA ZOTE, ZIKIWA KWA MAANDISHI, AU VINGINEVYO, KISHERIA AU VINGINEVYO, IKIJUMUISHA JAPO SI KWA KUSIMAMIA, DHAMANA ZA UUZAJI, KUTOKUINGILIA SHERIA NA USAHIHI WA KUSUDI MAALUM.

YALIYOPITA HAYAATHIRI UTHIBITISHO WOWOTE AMBAO HAUWEZI KUTENGWA AU KUWA NA UKOMO CHINI YA SHERIA ZILIZOPO.

Mipaka katika kuwajibika

HAKUTAKUWA NA TUKIO LOLOTE AMBALO LIFE.CHURCH, WATOA LESENI WAKE, WATOA HUDUMA WAKE, AU MFANYAKAZI YEYOTE, WAKALA, AFISA AU MKURUGENZI ATAKAYEHUSISHWA NA UHARIBIFU WA AINA YOYOTE, KATIKA SHERIA YOYOTE KUTOKANA NA MATUMIZI YAKO AU KUSHINDWA KUTUMIA YOUVERSION, TOVUTI ZOZOTE ZINAZOHUSIANA NA YOUVERSION MOJA KWA MOJA AU NJIA MAALUM, MAUDHUI YOYOTE KUPITIA YOUVERSION, AU TOVUTI ZINGINEZO AU MATUMIZI NA VIFAA ZINAZOPEANWA KUPITIA YOUVERSION, IKIJUMUISHA MAUMIVU KAMILI, YASIYO DHAHIRI, MAALUMM, YA KUFUATA, IKIJUMUISHA JAPO NA MAUMIVU BINAFSI AU YA KIHISIA, HASARA YA MAPATO, HASARA YA KIBIASHARA AU AKIBA ILIYOKUSUDIWA, HASARA YA FAIDA, HASARA YA MATUMIZI, HASARA YA UHUSIANO MWEMA, HASARA YA KANZI, HASARA YA DATA, IKIWA IMESABABISHWA NA UZEMBE, KUKIUKA MKATABA AU VINGINEVYO HATA KAMA ILITARAJIWA.

YALIYOPITA HAYAATHIRI WAJIBU WOWOTE USIOWEZA KUTENGANISHWA AU KUWA NA UKOMO CHINI YA SHERIA ZILIZOPO.

Fidia

Unakubali kulinda, kufidia na kutokuathiri Life.Church, washirika wake, watoa leseni wake na watoa huduma wake, pamoja na maofisa wake, wakurugenzi, wafanyakazi, wakandarasi, mawakala, washirika wake, warithi kutokana na madai, wajibu, hasara, hukumu, zawadi, gharama au ada ( pamoja na gharama za wanasheria) zinazotokana na kukiukwa kwa masharti haya au matumizi ya YouVersion, ikiwa ni pamoja na Michango ya Watumiaji, matumizi yoyote ya maudhui ya YouVersion, huduma ama bidhaa zaidi ya ilivyoruhusiwa kimaandishi katika masharti haya au matumizi ya taarifa iliyopatikana YouVersion.

Sheria inayoongoza na mipaka

Masuala yote, ugomvi, au madai yanayohusiana na YouVersion na masharti haya ( yakihusisha ugomvi wa mikataba na madai), yatasimamiwa na kusomeka kulingana na sheria za ndani za jimbo la Oklahoma pasipo kuathiri uchaguzi au matakwa ya kifungu cha sheria au amri. Mashitaka yoyote ya kisheria, hatua au kesi inayotokana na, au ikihusiana na, masharti haya na matumizi ya YouVersion, Unasamehe baadhi na zuio lolote katika kutekeleza amri ya mahakama juu yako na mahakama hizo na mahali pa mahakama hizo.

Kuondoa na athari

Life.Church inaweza kuondoa haki yake kwa masharti haya kwa maandishi. Ikiwa kifungu chochote cha masharti haya kikishikiliwa na mahakama au mamlaka ya kimahakama kuwa hakina nguvu, haramu au hakiwezi kutekelezwa kisheria kwa namna yoyote, kifungu hicho kitaondolewa au kupunguzwa kadri inavyowezekana ili kwamba vifungu vingine vya masharti haya vitaendelea kuwa halali.

Makubaliano kamili

Masharti haya na Sera ya Faragha inajumuisha makubaliano yote kati yako na Life.Church. Operations, LLC yanayohusu YouVersion na kuzidi makubaliano yote ya awali, uwakilishi na dhamana, za maneno au zilizoandikwa, kuhusu YouVersion.

Maoni na Mashaka Yako

YouVersion inaendeshwa na Life.Church Operations, LLC, kampuni ya dhima ndogo ya Oklahoma. Maoni yote, maombi ya msaada wa kiufundi na mawasiliano mengine yanayohusiana na YouVersion inapaswa kuelekezwa kwa: YouVersionSupport, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 au help@youversion.com.

YouVersion hutumia vidakuzi kubinafsisha matumizi yako. Kwa kutumia tovuti yetu, unakubali matumizi yetu ya vidakuzi kama ilivyoelezwa katika Sera yetu ya Faragha