Mit 3:5-6

Mit 3:5-6 SUV

Mtumaini BWANA kwa moyo wako wote, Wala usizitegemee akili zako mwenyewe; Katika njia zako zote mkiri yeye, Naye atayanyosha mapito yako.
SUV: Maandiko Matakatifu ya Mungu Yaitwayo Biblia
husisha wengine/jumuisha

Mit 3:5-6

husisha wengine/jumuisha