Glädje

Glädje

3 dagar

Glädje är en grundläggande del av Kristen tro. Och glädje växer genom att möta Gud och meditera på Hans Ord. Följande verser kan; om de memoreras, hjälpa dig att ha glädje i alla dina dagar. Låt ditt liv förvandlas genom att memorera Bibelverser. Du hittar ett omfattande system för att memorera Bibelverser på http://www.MemLok.com

Utgivare

Om utgivaren

Över 750000 färdigt