Bön

Bön

21 dagar

Lär dig hur du bäst ber, både från de troende och från Jesu egna ord. Få uppmuntran att fortsätta lägga fram dina böneämnen inför Gud varje dag, med ihärdighet och tålamod. Utforska exempel på tomma, självgoda böner, balanserat mot de med rent hjärta. Var ständigt bedjande.

Utgivare

Denna läsplan har skapats av YouVersion.com

Om utgivaren

Över 750000 färdigt