Gläd dig! du värld! En nedräkning till jul

Gläd dig! du värld! En nedräkning till jul

24 dagar

Julen är en tid då vi alla ska förvänta oss himlens intåg i våra dammiga, smutsiga världar. Julen är en tid som påminner oss om att mirakler faktiskt sker, böner verkligen besvaras och att himlen bara är ett gensvar bort. Genom Marias, Josefs, Sakarias och Elisabets, herdarnas och de vise männen upplevelser, kommer de här andakterna att utforska vikten av den första julen och hur den möter oss var och en i våra liv idag.

Utgivare

Vi vill tacka Carol McLeod och Just Joy Ministries för att ha tillhandahållit denna andakt. För mer information, vänligen besök: www.justjoyministries.com

Om utgivaren

Över 100000 färdigt