Vägen till krubban

Vägen till krubban

25 dagar

En stilla natt för 2000 år sedan kom änglar med bud om frälsarens födelse till en grupp herdar som tog hand om sina djur. Efter att de hört nyheterna så lämnade herdarna allt för söka efter ett barn i en krubba i Betlehem. Så här långt efteråt så är inbjudan densamma. Följ med Dr. Charles Stanley när han visar vägen till frälsaren och uppmuntrar dig till att vila i faderns kärlek under den kommande helgen

Utgivare

Vi vill tacka Touch Ministries för att de har försett oss med denna plan. För mer information, besök gärna: https://intouch.cc/yv18

Om utgivaren

Över 75000 färdigt