En förälders guide till en ny baby: lidande och egenvård

Dag 5 av 5 • Dagens läsning

Andakt

Ingen "stilla" tid


Att tillbringa tid tillsammans med Jesus är de kristnas hjärteblod. Craig och jag tror det så innerligt och vi har gjort det till våra livs mål att hjälpa kristna att varje dag tillbringa meningsfull tid med Gud. Vi som människor är otillräckliga i oss själva även om vi agerar som om vi vore det. Trots att vi lever i en allt-är-möjligt värld kommer vi till sist att nå vår gräns och upptäcka att vi törstar, om och om igen. Därför är det livsviktigt att komma till Jesus ändlösa brunn varje dag. Jesus säger i Johannesevangeliet 4:13–14: “Jesus svarade: »Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv.”Jesus lovar att stilla vår törst. Han lovar oss källor av liv. I dagar som ligger framför kommer du och din partner att pressas till gränsen. Jesus kommer att vara där varje steg på vägen och kasta en livlina till dig. Frågan är: väljer du att ta tag i den? Eller kämpa framåt i egen kraft? Detta kommer verkligen att vara ett beslut som ni båda behöver ta. Valet att hålla fast vid Jesus för vishet, vänlighet, nåd, styrka och energi kommer att vara livsnödvändiga under spädbarnsdagarna, till skillnad från andra livsperioder då ert liv verkade gå bra utan det.Spädbarnstiden kommer radikalt att förändra ditt beroende av Gud och sättet du ser på och möter honom. Den bästa sidan är att upptäcka den alltid tillgängliga nåd du får vid varje brist, varje behov och varje smärta. När du tar hem ditt barn för första gången kan du upptäcka Guds närhet och hjälp när du går in i och omfamnar det gigantiska beroendet du har av honom.Jag beskyllde mig själv under lång tid för att ha skaffat barn eftersom min andaktstid med Gud inte såg likadan ut som den gjorde under skoltiden. Jag kände att Gud var besviken på mig eller att jag inte gjorde tillräckligt, när det egentligen är så att tid med Gud inte är ämnad att vara en ruta att kryssa i eller ett sätt att göra Gud glad på. Att tillbringa tid med Herren var och kommer fortsätta att handla om att anknyta till Gud. Detta är inte "en storlek passar alla" och det är inte en tävling. Alla möter Herren på olika sätt därför att de är helt olika individer. Försök inte ens att tävla med ditt gamla jag! Släpp skuldkänslorna vid dörren för det är sannerligen inte Jesus evangelium. Håll fast vid löftet om Guds närvaro för hans ord fallerar inte.Detta är ett utdrag ur A Parent’s Guide to a New Baby, for daily discussion questions and guided prayer, klicka här .