Om läsplanen

Gud + livsmål: hur jag som kristen sätter upp livsmålSmakprov

GOD + GOALS: How To Set Goals As A Christian

DAG 1 AV 5

DAG 1:  Är det ok för kristna att ha mål?Du vill både följa Gud OCH uppnå mål som har ett syfte. Men du känner oro för att sätta mål som leder dig bort från de planer Gud har för dig. Så du frågar dig själv, "Är det okej att sätta mål som kristen? Vad säger Guds ord om hur jag ska sätta mål och är det i linje med hans vilja?" Gud har mycket att säga om mål, avsiktlig planering och om att väl förvalta det som vi har fått. Det korta svaret är: Mål är bra! Till och med Jesus hade mål. Gud önskar att vi ska leva medvetet, inte slumpartat. Det faktum att du frågar efter och söker hans vilja betyder att du vill göra det bästa av livet. Hans ord kommer att upplysa dig om hur du sätter rätt mål och hur du fortsätter att vara motiverad att uppnå dem. Men förvänta dig inte att du ska hitta en checklista eller en snabb lösning för målsättning i Bibeln. Om det vore så enkelt skulle vi kanske läsa listan, bocka av den och aldrig samtala med Gud om våra planer. Det handlar inte om att följa regler, det handlar om din relation med Gud själv som skapade dig, med de unika gåvor och talanger som du ska använda. Vad är alternativet till att sätta bra mål? Att vandra omkring planlöst och låta livet drabba dig. Fundera på det. Satt någon av nyckelpersonerna i Bibeln passivt och bara väntade? Visst, de gjorde felsteg. Men Moses, David, Salomon, Ester, Rut, Johannes, Paulus och Jesus själv hade mål, och de strävade efter dem med Guds styrka och visdom. Du är också på väg att göra det, ett litet steg i taget eller i ett språng ut i det okända.Be med mig: Herre, jag vill följa dig och sätta mål som stämmer överens med din vilja för mitt liv. Tack för att du skapade mig med unika gåvor och talanger som jag kan använda för ditt större syfte. Jag vill gå dit du går. Visa mig hur jag sätter mål på det sätt du önskar. Jag behöver din visdom för planering och syfte, för att förvalta det du har gett mig - min tid, mina pengar, mitt arbete, mina relationer, min hälsa - precis där jag befinner mig. Öppna mina ögon för din sanning och hjälp mig att flytta den från mitt huvud, till mitt hjärta och till mina händer. I Jesus namn. Amen!


Dag 2

Om den här läsplanen

GOD + GOALS: How To Set Goals As A Christian

Är det ok för kristna att ha mål? Hur vet du om ett mål kommer från Gud eller från dig själv? Och hur ser kristna mål egentligen ut? Under denna 5-dagars läsplan kommer du att fördjupa dig i Ordet och upptäcka tydlighet ...

More

Vi vill tacka Cultivate What Mattersför att ha tillhandahållit denna plan. För mer information, besök: http://www.cultivatewhatmatters.com/youversion

YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy