Andakter under fastan från Holy Bible: Mosaic

Andakt
Vad är fastan?

För en del kristna har fastan alltid varit en del av deras andliga liv, för andra är den obekant. Fastan är den period som leder fram till påsk, en tid då kristna genom historien förberett sina hjärtan inför påsken genom reflektion, genom förlåtelse och genom bön. Fastan börjar med askonsdagen och fortsätter fyrtio dagar framåt, förutom söndagar och fullbordas med långfredag och påskafton. Eftersom vi firar Jesu uppståndelse på söndagarna, är de sex söndagarna i fastan inte inräknade i den fyrtio dagar långa fasteperioden, som fokuserar på inre reflektion, självinsikt och förlåtelse. Många kristna väljer att fira fasta hela fasteperioden, men fokus ligger inte på att beröva sig något utan att ägna sig åt Gud och hans syften i världen.

Fastan är en viktig period under kyrkoåret. Kyrkoåret är ett utmärkt sätt att få hjälp med att fokusera vår uppmärksamhet på Gud, med hur vi lägger upp vår tid. Istället för att följa solkalenderns mer välbekanta struktur, upplagd genom naturens rytmer, är kyrkokalendern organiserad efter Gud och hans verksamhet i världen. Kyrkokalendern följer sex perioder i olika längd: advent, jul, trettondag, fasta, påsk och pingst. Varje period har olika fokus: advent fokuserar på väntan inför Guds ankomst i världen, både genom inkarnationen och genom Kristi återkomst. Julen fokuserar på Kristi födelse. Trettondagen fokuserar på ljuset, som genom Guds närvaro, skiner i världen. Fastan lägger fokus på mänsklig synd och Guds nåd. Påsken fokuserar på livets uppståndelse. Pingst fokuserar på den Helig Andes verksamhet i världen. Den årliga rytmen av dessa perioder kan få en mäktig effekt på den personliga och gemensamma andliga tillväxten.

Om du tycker om den här fasteandakten kan du läsa Holy Bible: Mosaic, en tryckt bibel som innehåller allt du kommer att läsa i den här läsplanen och dessutom färggranna illustrationer och läsning för varje vecka i kyrkoåret.