Filipperbrevet 2:13

Filipperbrevet 2:13 NUB

Det är ju Gud som verkar i er, så att ni av vilja och i gärning gör det han vill.
NUB: nuBibeln
Dela

Filipperbrevet 2:13

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Filipperbrevet 2:13