Inte rädd: Hur kristna kan möta kriser

Inte rädd: Hur kristna kan möta kriser

5 dagar

När en kris inträffar i världen är det lätt att ifrågasätta sin tro, och det är svårt att ersätta paniken vi möter med den frid vi är lovade som Jesu efterföljare. I den här 5-dagars bibelplanen, som följer pastor Craig Groeschels serie ”Inte rädd”, kommer vi att upptäcka tre saker vi som kristna kan göra när vi möter kriser.

Utgivare

Vi vill tacka Life.Church för att de tillhandahåller den här läsplanen. För mer information, besök: https://www.life.church/

Om utgivaren

Över 100000 färdigt