1 Thessalonikerbrevet 5:13

1 Thessalonikerbrevet 5:13 NUB

Tänk gott om dem och visa dem mycket kärlek, på grund av det arbete de gör. Lev i frid med varandra.
NUB: nuBibeln
Dela